28-2-2020 Presentatie Vissen

Op vrijdagavond 28 februari 2020 is in het Bivak voor de Jeugd Natuurwachters (die regen en wind hadden getrotseerd!) een mooie presentatie gehouden over de Nederlandse Zee- en Zoetwatervissen. Wat zijn vissen interessante dieren! Aan de hand van de voorbeeld symmetrische vis en voorbeeld platvis kwam heel veel informatie over de verschillende vissen aan de orde. Daarnaast waren er twee mooie posters met daarop afgebeeld alle Nederlandse Zee- en Zoetwatervissen. Wat hebben de Jeugd Natuurwachters genoten en veel geleerd!

14-2-2020 Vogelnestkastjes maken

Op vrijdagmiddag 14 februari 2020 heeft een groot aantal Jeugd Natuurwachters vogelnestkastjes gemaakt. Deze activiteit werd gehouden in de beheerschuur van Staatsbosbeheer in het Loetbos. Onder deskundige leiding van leden van de Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard hebben de Jeugd Natuurwachters heel veel vogelnestkastjes in elkaar gezet en gebeitst. De vogelnestkastjes zullen op diverse plaatsen in de natuur worden opgehangen. De bedoeling is dat de vogels eikenprocessierupsen zullen voeren aan de jonge vogeltjes in de nestkastjes. Daardoor zal het aantal eikenprocessierupsen afnemen. De eikenprocessierupsen zijn voorzien van heel veel brandhaartjes die huiduitslag veroorzaken bij mensen. Dus minder rupsen, geeft minder brandhaartjes en minder huidirritatie bij de mensen.

Een aantal pas gebeitste nestkastjes.

7-2-2020 Bingo

Op vrijdagavond 7 februari 2020 was het Bivak geheel gevuld met Jeugd Natuurwachters, inclusief  vaders en moeders, voor de jaarlijkse bingo van de JNW Krimpen. De deelnemers konden allerlei leuke prijzen verdienen en met de opbrengst van de bingo wordt de JNW Krimpen gesteund. Het was een gezellig en ontspannen samenzijn!