6-10-2020 GG Atelier nieuwe sponsor

Het bestuur van de JNW Krimpen is blij met de nieuwe sponsor GG Atelier. GG Atelier heeft de JNW Krimpen gesponsord met nieuwe, uitwasbare mondkapjes. Zie de Sponsors pagina op onze website voor de weblink naar GG Atelier.

2-10-2020 Officiële start Seizoen 2020-2021

Hoera! Het nieuwe seizoen voor de JNW Krimpen is in ons Bivak op vrijdag 2 oktober 2020 officieel en feestelijk van start gegaan met de installatie van de nieuwe jeugdnatuurwachters. Bijna alle 92 (!) nieuwe jeugdnatuurwachters werden door het bestuur van JNW Krimpen verwelkomd en geïnstalleerd. Een aantal nieuwe leden waren helaas verhinderd, maar die houden de installatie te goed. Daarmee komen wij als JNW Krimpen op meer dan 100 leden! Lang geleden dat wij zoveel leden hebben gehad. Uiteraard zijn bij de installatie de verscherpte regels in verband met het Covid19-virus in acht genomen. In plaats van één grote bijeenkomst moesten er nu 4 deelbijeenkomsten, volgens een vooraf vastgesteld rooster, gehouden worden. Helaas zonder ouders, grootouders, vertegenwoordiger van de Gemeente Krimpen aan den IJssel en andere belangstellenden! Zo duurde deze happening van 16.00 uur tot en met 19.30 uur! Elke nieuwe jeugdnatuurwachter ontving een oorkonde, een prachtig speldje en een JNW-map.

Corona virus

Tot en met 6 april 2020 zijn alle activiteiten binnen de Jeugdnatuurwacht afgelast in verband met het corona virus. Op het moment dat de activiteiten weer doorgang zullen vinden wordt dit bekend gemaakt op de website.

28-2-2020 Presentatie Vissen

Op vrijdagavond 28 februari 2020 is in het Bivak voor de Jeugd Natuurwachters (die regen en wind hadden getrotseerd!) een mooie presentatie gehouden over de Nederlandse Zee- en Zoetwatervissen. Wat zijn vissen interessante dieren! Aan de hand van de voorbeeld symmetrische vis en voorbeeld platvis kwam heel veel informatie over de verschillende vissen aan de orde. Daarnaast waren er twee mooie posters met daarop afgebeeld alle Nederlandse Zee- en Zoetwatervissen. Wat hebben de Jeugd Natuurwachters genoten en veel geleerd!

14-2-2020 Vogelnestkastjes maken

Op vrijdagmiddag 14 februari 2020 heeft een groot aantal Jeugd Natuurwachters vogelnestkastjes gemaakt. Deze activiteit werd gehouden in de beheerschuur van Staatsbosbeheer in het Loetbos. Onder deskundige leiding van leden van de Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard hebben de Jeugd Natuurwachters heel veel vogelnestkastjes in elkaar gezet en gebeitst. De vogelnestkastjes zullen op diverse plaatsen in de natuur worden opgehangen. De bedoeling is dat de vogels eikenprocessierupsen zullen voeren aan de jonge vogeltjes in de nestkastjes. Daardoor zal het aantal eikenprocessierupsen afnemen. De eikenprocessierupsen zijn voorzien van heel veel brandhaartjes die huiduitslag veroorzaken bij mensen. Dus minder rupsen, geeft minder brandhaartjes en minder huidirritatie bij de mensen.

Een aantal pas gebeitste nestkastjes.

7-2-2020 Bingo

Op vrijdagavond 7 februari 2020 was het Bivak geheel gevuld met Jeugd Natuurwachters, inclusief  vaders en moeders, voor de jaarlijkse bingo van de JNW Krimpen. De deelnemers konden allerlei leuke prijzen verdienen en met de opbrengst van de bingo wordt de JNW Krimpen gesteund. Het was een gezellig en ontspannen samenzijn!

24-1-2020 Presentatie Edelhert

Op vrijdagavond 24 januari 2020 was het Bivak geheel gevuld met Jeugd Natuurwachters die kwamen voor de prachtige presentatie over het edelhert. Tijdens de presentatie werden ook een geweistang, een onderkaak met tanden en kiezen en bruine en witte (!) haren van het edelhert getoond. De witte haren waren afkomstig van witte edelherten, een kleurvariant van het gewone roodbruine edelhert. Dat de Jeugd Natuurwachters erg goed hadden geluisterd, bleek wel uit de vele, goede vragen die gesteld werden. Tijdens de avond werd ook voor de inwendige mens gezorgd, zodat een ieder voldaan huiswaarts keerde.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑