JNW Krimpen

De Jeugdnatuurwacht Krimpen aan den IJssel, of kortweg JNW Krimpen, is een onafhankelijke afdeling van de landelijke Stichting Jeugdnatuurwacht Nederland.

JNW Krimpen heeft als doel het bevorderen van de kennis van en de liefde voor de natuur bij de schooljeugd, in het bijzonder die van de hogere klassen van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

De JNW Krimpen streeft deze doelstelling na door het aan haar jeugdige leden, de jeugdnatuurwachters, aanbieden van een grote diversiteit aan binnen- en buitenactiviteiten met betrekking tot de natuur. De jeugdnatuurwachters worden op deze manier op een prettige, ontspannen manier in aanraking gebracht met de natuur. De JNW Krimpen hoopt dat daardoor steeds meer kinderen de natuur gaan mooi vinden, waarderen en beschermen.

De JNW Krimpen bestaat al vele jaren en vierde haar 45-jarig jubileum in het seizoen 2016 – 2017. Vele kinderen die in het verleden lid waren, zijn de vaders en moeders van kinderen die nu lid zijn van de JNW Krimpen.

Website:         www.jnw-krimpen.nl

E-mail:            info@jnw-krimpen.nl

Telefoon:       (+31) 0180 514 780

Clubavond:    Woensdagmiddag, vrijdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag.

KvK:                Kamer van Koophandel Rotterdam – nummer 41129579.

Bank:              NL85 RABO 0125 4351 42

Kosten

De door de JNW Krimpen georganiseerde activiteiten kosten geld. Om dit te kunnen bekostigen wordt er aan de jeugdnatuurwachters een bescheiden financiële bijdrage gevraagd. Omdat de JNW Krimpen van mening is dat zoveel mogelijk kinderen kennis en liefde voor de natuur moeten kunnen op doen, houdt de JNW Krimpen de contributie zo laag mogelijk.

De contributie voor een heel seizoen is € 19,50.

Daarvoor krijg je:

 • Een mooi bronzen speldje.
 • Een persoonlijke oorkonde.
 • Het JNW stickerboekje.

En kun je aan de vele binnen- en buitenactiviteiten meedoen.

Voor deelname aan bepaalde bijzondere activiteiten wordt een aanvullende financiële bijdrage gevraagd. Dit in verband met bijvoorbeeld entreegeld voor een dierentuin, kosten voor bepaalde materialen, of kosten voor het vervoer.

Bestuur JNW Krimpen

Het bestuur van de JNW Krimpen wordt gevormd door een groep enthousiaste mensen met jarenlange ervaring in het onderwijs en het omgaan met basisschoolleerlingen.

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: André Bloot.
 • Penningmeester: Jacolien van Duin.
 • Secretaris: Arita de Jong – Van Wijngaarden.

Vrijwilligers JNW Krimpen

Voor het kunnen aanbieden van de grote diversiteit aan binnen- en buitenactiviteiten wordt het bestuur gesteund door een groep trouwe, kundige en enthousiaste vrijwilligers.

Het team vrijwilligers bestaat uit (in alfabetische volgorde op achternaam):

 • Annie Bloot.
 • Frits van Duin.
 • Sander van Duin.
 • Thom van Duin.
 • André van Hove.
 • Jan Lans.
 • Jasper Zanen.
 • Karel Hartsuiker (contactpersoon roesteiland 06 – 1373 2318).

Niet ongenoemd mag blijven dat naast dit team vrijwilligers er ook vaders en moeders zijn die geheel belangeloos helpen bij de activiteiten van de JNW Krimpen.

Gemeente Krimpen aan den IJssel

De Gemeente Krimpen aan den IJssel acht het van groot belang dat de oudere basisschooljeugd kennis krijgt van en liefde krijgt voor de natuur. Daarom faciliteert en subsidieert de Gemeente Krimpen aan den IJssel de JNW Krimpen. Iets waarvoor de JNW Krimpen erg dankbaar is.