30-5-2022 Tuintjes

Op maandagavond 30 mei 2022 hebben onze jeugdnatuurwachters de laatste poot- en zaaiwerkzaamheden verricht op de tuintjes. Er is al heel veel opgekomen zoals op de foto’s is te zien. De jeugdnatuurwachters en de begeleiders André ten Hove en Jan Lans hebben eer van het werk. Zijn alle werkzaamheden nu klaar? Nee, zeker niet. Onkruid wieden en water geven zijn de steeds terugkerende werkzaamheden. Er moet veel energie gestoken worden in mooie tuintjes maar onze jeugdnatuurwachters doen het graag.

27-5-2022 Presentatie Wild Konijn

Op vrijdagmiddag en vrijdagavond 27 mei 2022 hebben twee groepen jeugdnatuurwachters in ons Bivak genoten van de mooie, informatieve presentatie over het Wild Konijn. De jeugdnatuurwachters werden helemaal meegenomen in de leefwereld van het Wild Konijn. Ademloos werd er geluisterd.

20-5-2022 Presentatie Honingbij

Op vrijdagmiddag 20 mei 2022 hebben onze jeugdnatuurwachters genoten van de presentatie over de Honingbij. Een heuse imker gaf de presentatie. Wat hebben de jeugdnatuurwachters veel geleerd over de nuttige bijtjes. Ook leuk dat de imker allerlei voorwerpen had meegebracht zoals een vangkorf, diverse raten, bijenwas en honing. Iedereen die wilde mocht de lekkere honing proeven. Daarnaast heeft iedereen een kaars gemaakt van bijenwas die werd opgesierd met een kunst-bij. Degene die de quizvragen goed hadden mochten zelfs het imkertenue aantrekken. Ineens waren er meerdere imkers in ons Bivak. Het was een heel geslaagde middag.

9-5-2022 Tuintjes

Op maandagavond 9 mei 2022 hebben onze jeugdnatuurwachters weer heel wat gepoot en gezaaid op de tuintjes. Begeleider Jan Lans ziet het alles met tevreden ogen aan.

6-5-2022 en 7-5-2022 Overleven in de natuur

In een tentje middenin de natuur. Wie wil dit nu niet? Zeker als het dan ook nog prachtig weer is. Een grote groep jeugdnatuurwachters heeft dit gedaan op de Veluwe op vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei 2022. Ze hebben allerlei leuke dingen gedaan, waaronder met een echte boswachter mee. Heel interessant natuurlijk en bovendien werden er wilde zwijnen gespot. Een bijzondere ervaring!