Roesteiland

Het Roesteiland is een prachtig natuurgebied van de Gemeente Krimpen aan den IJssel. Het natuurgebied is vanwege haar natuurwaarden niet vrij toegankelijk. De JNW Krimpen heeft dit natuurgebied onder haar beheer. Het Roesteiland is gelegen tegenover het volkstuincomplex “De Amateur” aan de Populierenlaan in Krimpen aan den IJssel.

Het is een prachtig natuurgebied bestaande uit bos, grasland en moeras. Omdat er niet gemest of met gif gespoten wordt komen er veel planten- en diersoorten voor, waaronder veel insectensoorten.

Ook staan er de bijenkasten van onze vrijwilligers. Bovendien staat er een leerzame bijenkast waar de jeugdnatuurwachters op een veilige manier in mogen kijken. Zo kunnen zij zien hoe een bijenkast met bijen er van binnen uitziet.

Op het Roesteiland is heerlijke honing en open haard hout te koop. Met de verkoop wordt de JNW Krimpen financieel gesteund.