Algemeen

Jeugdnatuurwacht Nederland

De Stichting Jeugdnatuurwacht Nederland is een landelijke organisatie die als doel heeft het bevorderen van de kennis van en de liefde voor de natuur bij de schooljeugd, in het bijzonder die van de hogere klassen van het basisonderwijs.

De Stichting Jeugdnatuurwacht Nederland streeft haar doelstelling na door het instellen en in standhouden te bevorderen van zogenaamde Jeugdnatuurwachten. Voorbeeld hiervan is de Jeugdnatuurwacht in Krimpen aan den IJssel en in andere plaatsen in Nederland.

Meer informatie over de Stichting Jeugdnatuurwacht Nederland is te vinden op de website: http://jeugdnatuurwachtnederland.nl/

Jeugdnatuurwacht Krimpen aan den IJssel

De Jeugdnatuurwacht Krimpen aan den IJssel, of kortweg JNW Krimpen, is een onafhankelijke afdeling van de landelijke Stichting Jeugdnatuurwacht Nederland.

Ook JNW Krimpen heeft als doel het bevorderen van de kennis van en de liefde voor de natuur bij de schooljeugd, in het bijzonder die van de hogere klassen van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

De JNW Krimpen streeft deze doelstelling na door het aan haar jeugdige leden, de jeugdnatuurwachters, aanbieden van een grote diversiteit aan binnen- en buitenactiviteiten met betrekking tot de natuur. De jeugdnatuurwachters worden op deze manier op een prettige, ontspannen manier in aanraking gebracht met de natuur. De JNW Krimpen hoopt dat daardoor steeds meer kinderen de natuur gaan mooi vinden, waarderen en beschermen.

De JNW Krimpen bestaat al vele jaren en vierde haar 45-jarig jubileum in het seizoen 2016 – 2017. Vele kinderen die in het verleden lid waren, zijn de vaders en moeders van kinderen die nu lid zijn van de JNW Krimpen.

Website:         www.jnw-krimpen.nl

E-mail:            info@jnw-krimpen.nl

Telefoon:       (+31) 0180 514 780

Clubavond:    Woensdagmiddag, vrijdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag.

KvK:                Kamer van Koophandel Rotterdam – nummer 41129579.

Bank:

Kosten

De door de JNW Krimpen georganiseerde activiteiten kosten geld. Om dit te kunnen bekostigen wordt er aan de jeugdnatuurwachters een bescheiden financiële bijdrage gevraagd. Omdat de JNW Krimpen van mening is dat zoveel mogelijk kinderen kennis en liefde voor de natuur moeten kunnen op doen, houdt de JNW Krimpen de contributie zo laag mogelijk.

De contributie voor een heel seizoen is € 19,50.

Daarvoor krijg je:

  • Een mooi bronzen speldje.
  • Een persoonlijke oorkonde
  • Het JNW stickerboekje.

En kun je aan de vele binnen- en buitenactiviteiten mee doen.

Voor deelname aan bepaalde bijzondere activiteiten wordt een aanvullende financiële bijdrage gevraagd. Dit in verband met bijvoorbeeld entreegeld voor een dierentuin, kosten voor bepaalde materialen, of kosten voor het vervoer.

Gemeente Krimpen aan den IJssel

De Gemeente Krimpen aan den IJssel acht het van groot belang dat de oudere basisschooljeugd kennis krijgt van en liefde krijgt voor de natuur. Daarom faciliteert en subsidieert de Gemeente Krimpen aan den IJssel de JNW Krimpen. Iets waarvoor de JNW Krimpen erg dankbaar is.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑